فرم نظر سنجی

مشتری محترم از اینکه به خانواده بزرگ هیوندای پیوستید بسیار خرسندیم

مشباعث افتخار این مجموعه است که شما را در ارائه خدمات سریع و با کیفیت یاری رساند

در همین راستا خواهشمند است تا نظرات خود را پیرامون عملکرد نمایندگان هیوا سرویس

مطابق فرم پیوست ثبت نمایید تا یاری رسان ما در ارائه خدمات مطلوب به شما عزیزان باشد

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس ایمیل (الزامی)

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده

.1

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

نحوه ارائه خدمات پس از فروش مشتریان هیوندای

.2

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

رعایت ادب، احترام از جانب کارکنان با مشتریان

.3

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

میزان رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل

.4

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

وضعیت ارائه خدمات شرکت در مقایسه با سایر شرکتها

.5

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

مهارت و اطلاعات فنی تکنسین

.6

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

میزان رضایت شما از سرعت خدمات ارائه شده

.7

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

میزان رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل پشتیبانی فنی

.8

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

میزان رضایت شما از کیفیت خدمات ارائه شده

.9

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

نحوه ارائه اطلاعات لازم در خصوص هزینه ها قبل از تعمیر

.10

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

آیا مشکل دستگاه شما برطرف شده است؟

.11

بلی

خیر

هرگونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در جهت بهبود عملکرد ما دارید در این قسمت بیان نمایید

.12